×

#Grupa kapitałowa

#Skład grupy kapitałowej:

 • URSUS S.A.

  Podmiot dominujący

 • URSUS BUS S.A.

  60%

 • URSUS ZACHÓW SP. Z O.O.

  51%

 • OBR MOTO LUBLIN SP. Z O.O.

  100%

Spółka URSUS S.A. w Lublinie jest spółką zależną od spółki POL-MOT Holding S.A. w Warszawie. POL-MOT Holding S.A. posiada 24.629.000 akcji URSUS S.A. (wraz ze spółką zależną REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A.), co stanowi 45,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

URSUS BUS S.A. (spółka zależna) z siedzibą w Lublinie została zawiązana w dniu 24.04.2015 r.
Wspólnikami ww. spółki jest Emitent, który objął 60% akcji oraz AMZ Kutno sp. z o.o., która objęła 40% akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów.
Powstanie spółki URSUS BUS S.A. jest wynikiem realizacji strategii Zarządu Emitenta w zakresie zwiększenia aktywności marki URSUS na rynku autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. Produkowane przez URSUS BUS S.A. autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne będą odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.

URSUS Zachów sp. z o.o. (spółka zależna) z siedzibą w Koszalinie została zawiązana w dniu 16.03.2015 r. Spółka URSUS S.A. objęła 51% udziałów spółki URSUS Zachów sp. z o.o., natomiast pozostałe 49% udziałów objęli łącznie Marzena Nowe i Karol Nowe.
Czas trwania spółki jest nieoznaczony, a głównym przedmiotem działalności spółki będzie sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł.

OBR MOTO Lublin sp. z o.o. (spółka zależna)
Od dnia 30 listopada 2015 r. URSUS S.A. posiada 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W dniu 30.11.2015 r. Emitent nabył 450 udziałów spółki OBR MOTO Lublin sp. z o.o. (stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki) od Pana Marka Zmarza, na podstawie umowy sprzedaży. Wcześniej Emitent nie posiadał udziału w kapitale zakładowym tej spółki, na wszystkich udziałach spółki zależnej obowiązywał zastaw na rzecz URSUS S.A. na podstawie umowy zastawniczej zawartej dnia 5 marca 2012 r.
Obecnie spółka OBR MOTO Lublin sp. z o.o. prowadzi działalność badawczo-rozwojową.

Ursus sp. z o.o. (spółka zależna)
W dniu 18 lutego 2016 r. Spółka URSUS S.A. powołała spółkę URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której objęła 100% udziałów. W dniu 5 kwietnia 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000610381. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych. 

AIU+ sp. z o.o. (spółka zależna)
W dniu 2 stycznia 2017 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego została utworzona spółka AIU+ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Spółka URSUS S.A. objęła 24% udziałów w nowo utworzonym podmiocie. Przedmiotem działalności AIU+ sp. z o.o. są usługi finansowe, doradcze oraz badania naukowe i prace rozwojowe.

(aktualizacja 05.04.2017)

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.