×

#Aktualności

18 - 05 - 2015

Ekspansja Ursusa

REKORDOWE PRZYCHODY, PODWOJENIE ZYSKÓW

PERSPEKTYWA DALSZEGO ROZWOJU W KRAJU I ZA GRANICĄ

URSUS S.A., największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, odnotował w I kw. 2015 roku skokowy wzrost przychodów oraz podwojenie zysków. Spółka planuje dalszy rozwój w związku z poszerzaniem oferty oraz perspektywą realizacji kolejnej transzy umowy sprzedaży ciągników do Etiopii.

 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS W I KW. 2015 R.

POLSKA MARKA ROŚNIE W SIŁĘ:

REKORDOWE PRZYCHODY, PODWOJENIE ZYSKÓW

PERSPEKTYWA DALSZEGO ROZWOJU W KRAJU I ZA GRANICĄ

URSUS S.A., największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, odnotował w I kw. 2015 roku skokowy wzrost przychodów oraz podwojenie zysków. Spółka planuje dalszy rozwój w związku z poszerzaniem oferty oraz perspektywą realizacji kolejnej transzy umowy sprzedaży ciągników do Etiopii.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy URSUS

mln zł

I kw. 2015

I kw. 2014

Zmiana rdr

Sprzedaż

79 385

32 891

141%

Sprzedaż krajowa

28 380

22 831

24%

Sprzedaż zagraniczna

51 005

10 060

407%

Zysk operacyjny

4 364

2 759

58,2%

Marża operacyjna

5%

8%

-

Zysk brutto

4 287

2 083

105,8%

Zysk netto

4 467

2 079

114%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I kwartale 2015 roku osiągnęliśmy skokowy wzrost przychodów – o 141% – do poziomu 79,4 mln zł – oraz podwojenie zysku operacyjnego do poziomu 4,3 mln zł, dzięki czemu wypracowaliśmy 4,5 mln zł zysku netto, wzrost o 114% rdr. Nasze wyniki pokazują, że strategia odbudowy polskiej marki URSUS przynosi znakomite rezultaty – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. 

 

SKOKOWY WZROST PRZYCHODÓW GRUPY URSUS

Po rekordowych wynikach 2014 roku spółka rozpoczęła nowy rok z kolejnym rekordem sprzedaży i poprawą zysków. Skonsolidowane przychody grupy URSUS w I kw. 2015 roku wyniosły 79,4 mln zł – tj. wzrost o 141% rdr, pochodna głównie zwiększenia sprzedaży eksportowej o 407% rdr w związku z realizacją kontraktu w Etiopii. Do końca I kw. br. spółka zrealizowała łącznie pięć z sześciu transz pierwszej fazy kontraktu. Od stycznia do marca 2015 roku sprzedaż w kraju osiągnęła poziom 28,4 mln zł, tj. wzrost o 24% rdr, wynik między innymi realizacji umowy z ZTM na dostawę 38 trolejbusów. Do 15 maja br. w ramach umowy spółka dostarczyła 33 trolejbusy.

 

PODWOJENIE ZYSKÓW

Wyniki za I kw. 2015 roku to efekt realizacji celów strategicznych spółki. W I kwartale 2015 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,8 mln zł, tj. 128% wzrostu rdr i 17% marży na tym poziomie zysku. EBIT urósł do 4,4 mln zł wobec  2,8 mln zł w I kwartale 2014 roku. Marża EBIT wyniosła 5% wobec 8% w analogicznym okresie ubiegłego roku – pochodna jednorazowych kosztów transportu (3 mln zł), związanych z realizacją kontraktu w Etiopii. Koszty transportu zostały refakturowane na METEC. Grupa podwoiła zysk netto w I kwartale br. do poziomu 4,5 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku.

 

ROZWÓJ OFERTY, WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Rozszerzenie oferty ciągników

Od 2013 roku wprowadziliśmy do oferty 10 nowych produktów, w tym 8 modeli ciągników, rozwinęliśmy zaplecze produkcyjne i badawczo-rozwojowe. URSUS z powodzeniem odbudowuje markę i rozszerza działalność. W kwietniu br. otrzymaliśmy homologację na autobus elektryczny EKOVOLT, co pozwoli na sprzedaż produktu do krajów Unii Europejskiej. Konsekwentnie wzmacniamy pozycję marki URSUS w tradycyjnych segmentach oraz zdobywamy nowe rynki zarówno w kraju, jak i za granicą – podkreśla Prezes Karol Zarajczyk. 

Od stycznia 2013 roku do marca 2015 roku spółka wprowadziła do oferty 10 produktów, w tym 8 nowych modeli ciągników o mocy 50-180 KM – najpopularniejsze ciągniki dla małych i średnich gospodarstw oraz na potrzeby branży leśnej, budowlanej i komunalnej. W br. spółka planuje wprowadzenie do oferty kolejnego modelu ciągnika URSUS o mocy 150 KM oraz rozwój oferty produktowej o ciągniki z zakresu mocy 50-60 KM w wersji bez kabiny.

Mimo spadku rejestracji ciągników w kraju w I kw. 2015 roku o 19% (dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), spółka odnotowała, od stycznia do kwietnia br., skokowy wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 1,9% do 3,2%. Branżę będzie wspierać zatwierdzony pod koniec zeszłego roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała  do wykorzystania w sumie 42,4 mld EUR, z czego  budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld EUR. Środki z dopłat w ramach PROW 2014-2020 powinny być uruchomione w drugiej połowie 2015 roku.

URSUS rozwija segment autobusów, trolejbusów i  autobusów elektrycznych

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji URSUS planuje dalszy rozwój  w segmencie autobusów, trolejbusów i autobusów elektrycznych. W tym celu w lutym br. została zawiązana spółka URSUS BUS S.A., w której URSUS posiada 60% akcji, pozostałe 40% objął AMZ Kutno sp. z o.o.

W kwietniu br. wyprodukowany przez URSUS autobus elektryczny EKOVOLT otrzymał europejskie świadectwo homologacji, co umożliwia sprzedaż autobusów na rynkach Unii Europejskiej. Pojazd jest efektem prac polskich inżynierów i konstruktorów z ośrodka badawczo-rozwojowego URSUS R&D w Lublinie oraz współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Lublinie. Pierwszym użytkownikiem autobusów elektrycznych EKOVOLT będzie miasto Lublin.

Współpraca zagraniczna

W  I kwartale 2015 roku spółka koncentrowała się na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynkach skandynawskich i wschodnich.

Efekty rozwoju sprzedaży zagranicznej są również widoczne na rynkach pozaeuropejskich.  W 2013 roku URSUS S.A. zawarł umowę z etiopską spółką METEC na dostawę w dwóch fazach łącznie 3 tys. ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych. Przychody z realizacji kontraktu do 31 marca br. wyniosły 127,5 mln zł. Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln dolarów amerykańskich. Obecnie URSUS przygotowuje się do realizacji szóstej transzy pierwszej fazy umowy. Realizacja drugiej części kontraktu – dostawy 1,5 tys. ciągników – jest uzależniona od decyzji polskiego rządu i przyznania przez BGK kredytu dla firmy METEC na zakup ciągników URSUS.

 

12 maja br. spółka otworzyła  montownię URSUSA w mieście Adama w Etiopii.

Montownia w Etiopii pozwala na transfer wiedzy polskich inżynierów do naszych partnerów afrykańskich. To dla nas szczególnie ważne przy realizacji kontraktu etiopskiego. Ciągniki URSUS zostały bardzo dobrze ocenione przez naszych klientów i widzimy chęć współpracy ze strony etiopskiej przy realizacji drugiej fazy umowy  – mówi Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A.

 

URSUS R&D

W bieżącym roku URSUS planuje przeznaczyć kolejne 24 mln zł na inwestycje. W planach jest między innymi inwestycja w wyposażenie zakładu produkcyjnego w Lublinie.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Lewandowski

Rzecznik Prasowy URSUS S.A.                                                                       

Tel: + 48 544 271 101                                                                                  

Kom.: + 48 669 060 051                                                                               

mariusz.lewandowski@ursus.com                                        

 

Informacje o spółce:

URSUS S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty URSUS odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. URSUS to najstarsza marka narodowa o światowej renomie i potencjale dalszego rozwoju.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie ponad 700 osób. URSUS produkuje rocznie ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. URSUS R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty URSUS docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki URSUS. W ostatnich latach URSUS należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. - w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim - Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysiące ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia.