×

#Aktualności

17 - 05 - 2017

Nie ma nowej emisji akcji URSUS S.A.

Spółka URSUS S.A. informuje, że podwyższenie kapitału z dnia 16.05.2017 jest konsekwencją i zakończeniem realizacji uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.10.2015 r. Wczorajsze wydarzenia skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R stanowią domknięcie emisji akcji z października 2015 r. i finalizują komunikowane od 2015r. zmiany dotyczące kapitału zakładowego Spółki. Cena po której nastąpiło podwyższenie kapitału w URSUS S.A. w dniu 16.05.2017r. została ustalona na NWZ spółki w dniu 07.10.2015r. i dotyczyła wszystkich nowo emitowanych akcji. Średni kurs akcji URSUS S.A. w dniu 07.10.2015r. wynosił 2,95 zł za 1 akcję. Tak jak planowano w dniu podjęcia uchwał, nowe akcje zostały objęte przez podmioty zależne od spółki POL MOT Holding S.A., tj. większościowego akcjonariusza URSUS S.A.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego grupa POL-MOT Holding S.A. będzie dysponowała łącznie 50,0659 % głosów na Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A.

Objęcie akcji serii R przez spółki zależne od spółki POL MOT Holding S.A. (POL-MOT Auto S.A. (KRS 396018) oraz Invest-Mot sp. z o.o. (KRS 15858)) ma na celu stabilizację struktury właścicielskiej i jednocześnie jest potwierdzeniem tego, że ww. spółka jest inwestorem długoterminowym,  a co za tym idzie nie zamierza zbywać akcji ani zmniejszać swojego zaangażowania kapitałowego w spółce URSUS S.A.

Ponadto, objęcie akcji serii R przez spółki z grupy POL MOT HOLDING S.A. potwierdza determinację głównego akcjonariusza we wspieraniu URSUS S.A. w realizacji podejmowanych działań i zapewnia stabilizację w realizacji przyjętych planów rozwoju.