×

#Aktualności

03 - 08 - 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień 31 sierpnia 2012r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Rajców 10.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście

na dzień 31 sierpnia 2012r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Rajców 10.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień 31 sierpnia 2012r. godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Rajców 10

 

1.  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w Dobrym Mieście wynosi 22 180 000 co daje 22 180 000 głosów.

3.  Projekty uchwał.

4.  Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu.

 

E-mail do kontaktu w sprawie  NWZ: akcjonariusz@ursus.com.pl