×

#Aktualności

10 - 08 - 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 6 września 2017 roku na godz. 12.00

w Lublinie przy ulicy Frezerów 7

  • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ:
    • Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w Lublinie wynosi 59 180 000, co daje 59 180 000 głosów.

  • Projekty uchwał
  1. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
  2. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI pod firmą URSUS Spółka Akcyjna