×

#Aktualności

10 - 09 - 2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 7 października 2015 r. na godz. 11 00 w Lublinie
przy ul. Frezerów 7

Ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie

na dzień 7 października 2015 r. na godz. 11 00 w Lublinie
przy ul. Frezerów 7

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień 7 października 2015 r. godz. 11.00 w Lublinie

 

1.  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni
 

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ:
 

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w Lublinie 

wynosi 41 180 000, co daje 41 180 000 głosów.
 

3.  Projekty uchwał.
 

4.  Formularz pełnomocnictwa uprawniającego do uczestnictwa w NWZ
i wykonywania prawa głosu
.


E-mail do kontaktu w sprawie NWZ: akcjonariusz@ursus.com .