×

#Aktualności

24 - 05 - 2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

URSUS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lublinie

na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Ogólna liczba akcji URSUS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lublinie wynosi 64 600 000, co daje 64 600 000 głosów.

E-mail do kontaktu w sprawie NWZ: akcjonariusz@ursus.com