×

#Aktualności

05 - 02 - 2015

Spółka URSUS S.A. liderem sprzedaży w 2014 roku

Spółka URSUS S.A. liderem sprzedaży w 2014 roku

Agrofoto.pl w dniu 27 stycznia 2015 roku, opublikowało materiał prasowy przesłany przez firmę Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. pt. „Farmtrac liderem sprzedaży wśród polskich producentów ciągników”. W związku z wpłynięciem do Agrofoto.pl pisma z dnia 29 stycznia 2015 roku, dotyczącego wyżej wymienionego artykułu publikujemy tekst sprostowania od firmy URSUS S.A.

Sprostowanie

Odnosząc się do artykułu „Farmtrac liderem sprzedaży wśród polskich producentów ciągników” opublikowanym na łamach portalu Agrofoto.pl w dniu 27.01.2015 r. spółka URSUS S.A chciałaby sprostować nieprawdziwe informacje, które zostały zawarte w ww. tekście. Nieprawdą jest, że, „firma Farmtrac została liderem sprzedaży ciągników rolniczych spośród krajowych firm produkujących traktory”, gdyż wielkość sprzedaży ciągników firmy Farmtrac podawana w przytaczanym artykule jest prawie o 100 proc. niższa od ilości sprzedaży, którą osiągnęła w roku 2014 spółka URSUS S.A. W związku z powyższym nieprawdą jest, stwierdzenie, że „Jeśli chodzi o krajowych producentów, to Farmtrac jest bezkonkurencyjny, sprzedaż Farmtrac stanowiła 63% całkowitej sprzedaży polskich producentów” oraz fraza „Drugi w rankingu Ursus sprzedał dwukrotnie mniej (119% mniej) ciągników”. W odniesieniu do tych nieprawdziwych wprowadzających w błąd informacji chcielibyśmy zaznaczyć, że spółka URSUS S.A w roku 2014 sprzedała łącznie 1200 ciągników w przedziale mocy od 50 do 180 KM w związku z powyższym jej sprzedaż była zdecydowanie wyższa niż sprzedaż omawianej firmy Farmtrac. Ponadto w omawianym artykule autor naprzemiennie operuje słowami „sprzedaż” oraz „rejestracje”, które nie są tożsame i nie mogą być uznawane za synonimy. Ze względu na zmianę normy emisji spalin producenci, którzy nie sprzedali pełnej gamy ciągników produkowanych na bazie silników z normą Euro IIIA do końca roku 2014, aby móc je sprzedawać w roku 2015 musieli poddać procedurze rejestracyjnej cały niesprzedany asortyment produktów, odbyło się to w formie tzw. Rejestracji na siebie, co zaciemnia obraz rzeczywistej statystyki. Spółka URSUS S.A nie dokonywała ww. operacji.”
 


Mariusz Lewandowski
URSUS S.A