×

#Aktualności

03 - 12 - 2018

Tomasz Zadroga na czele zarządu URSUS S.A.

Decyzją Rady Nadzorczej URSUS S.A. (URSUS, Spółka) Tomasz Zadroga, w przeszłości m.in. prezes zarządu PGE oraz wiceprezes zarządu ZE PAK, został powołany na stanowisko prezesa zarządu Spółki. Z funkcji zrezygnował Karol Zarajczyk, który pozostaje w Grupie URSUS jako prezes zarządu spółki zależnej – URSUS BUS S.A. Do zarządu URSUSA dołączy również Agnieszka Biała, która będzie pełnić funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za restrukturyzację Spółki.

- W związku z trwającą obecnie restrukturyzacją przed URSUSEM stoi wiele wyzwań. Spółka nie tylko musi dostosować swój model biznesowy do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, ale również wrócić do aktywnej walki o biznes w Polsce i za granicą. Jednocześnie powinna dołożyć wszelkich starań, by porozumieć się z instytucjami finansowymi, które wspierają działalność Spółki, w celu optymalizacji struktury finansowania. Pan Tomasz Zadroga spełnia te wszystkie wymagania. To bardzo doświadczony menadżer, który kierował największymi spółkami przemysłowymi w Polsce o skali, działalności i kapitalizacji wielokrotnie przewyższającymi URSUS. Jest przy tym dobrze postrzegany przez instytucje finansowe i analityków giełdowych, co może być pozytywnym sygnałem dla rynku – powiedział Andrzej Zarajczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej URSUS S.A. – Jednocześnie pragnę podziękować ustępującemu prezesowi za jego wkład w rozwój i budowanie wartości URSUSA. Jego wiedza i doświadczenie będą nadal służyły Grupie Kapitałowej URSUS – dodał Andrzej Zarajczyk.

- URSUS to spółka, która posiada atrakcyjne aktywa i silną markę produktową, rozpoznawalną na świecie. Cieszę się, że swoją wiedzą i doświadczeniem będę się mógł przyczynić do przebudowy jej modelu biznesowego i uwolnienia potencjału Spółki. Dlatego efektywne przeprowadzenie Spółki przez trwającą transformację i wzrost jej wartości dla akcjonariuszy będą moimi priorytetami na najbliższe miesiące – powiedział Tomasz Zadroga, nowy prezes zarządu URSUS S.A.

3 grudnia br. Rada Nadzorcza URSUS S.A. przyjęła rezygnację Karola Zarajczyk z funkcji prezes zarządu Spółki i jednocześnie wyznaczyła na jego następcę Tomasza Zadrogę. Zarząd Spółki został też wzmocniony przez Agnieszkę Białą, która jako nowy członek zarządu ds. restrukturyzacji będzie odpowiedzialna za sprawne i terminowe przeprowadzenie inicjatyw zawartych w planie restrukturyzacyjnym złożonym w sądzie. Karol Zarajczyk, dotychczasowy prezes, nie rozstaje się z Grupą URSUS -będzie, jak dotychczas, sprawował funkcję prezesa URSUS BUS S.A.

Restrukturyzacja trwa

Plan restrukturyzacji URSUS S.A. zakłada m.in. sprzedaż aktywów, zwiększenie przychodów z działalności i zwiększenie marżowości oraz optymalizację kosztów. Działania, które mają doprowadzić do uzdrowienia biznesu, zostały rozpisane na lata 2018 - 2023. W pierwszej kolejności URSUS zamierza odzyskać przeterminowane należności od kontrahentów, ale również doprowadzić do zawarcia porozumienia z wierzycielami dotyczące spłaty zobowiązań.

Notka biograficzna Tomasza Zadrogi:

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu firmami z różnych branż. W swojej karierze pełnił kluczowe stanowiska zarządcze m.in. był prezesem największej polskiej spółki energetycznej PGE S.A., członkiem zarządu Polkomtel sp. z o.o., pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK S.A.), członka zarządu Inter Cars S.A., prezesa Yawal S.A. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek publicznych. Jest członkiem światowego stowarzyszenia finansistów ACCA. Pełnił funkcję wiceprezydenta ACCA w Polsce. Był członkiem licznych organizacji, branżowych, społecznych i gospodarczych, m.in.: prezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (2008-2012), członkiem Stowarzyszenia Europejskiego Przemysłu Elektroenergetycznego – Eurelectric (2008-2012), gdzie pełnił także funkcję wiceprezydenta (2011-2012). Był członkiem Akademii Górniczo-Hutniczej (2008-2011), Rady Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej (2008-2011) oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa (2014-2017). Od 2010 roku jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim.

Notka biograficzna Agnieszki Białej:

Doświadczony restrukturyzator z licencją Ministertswa Sprawiedliwości nr 980 (doradca restrukturyzacyjny). Doradza i zarządza projektami w obszarze finansów, IT, zakupów. Specjalizuje się w zarządzaniu w warunkach zagrożenia utraty płynności finansowej i w procesach restrukturyzacyjnych. Członek Zarządu ds. Finansowych w procesie restrukturyzacji spółki giełdowej BIOMED LUBLIN S.A. (zawarcie układu z wierzycielami w czerwcu 2016 roku w ramach przyspieszonego postępowania układowego) Zarządca Restrukturyzacyjny w procesie restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. (zawarcie układu z wierzycielami w maju 2018 roku w ramach postępowania sanacyjnego). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej o kierunku finanse i bankowość oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca 2015 roku jest członkiem CIMA – Associate Chartered Management Accountant oraz AICPA – Chartered Global Management Accountant (certyfikowany finansista).