×

#Aktualności

26 - 04 - 2011

URSUS

26 kwietnia 2011r. spółka POL-MOT Warfama SA podpisała ze spółką Bumar sp. z o.o. umowę sprzedaży ciągników marki „URSUS”, znaków towarowych oraz udziałów spółki URSUS, za łączną maksymalną kwotę 15.421.036,00 zł netto. Przy czym cena sprzedaży znaków towarowych „URSUS” wyniosła 8.100.000 zł, a udziały spółki URSUS wyceniono na kwotę 1 zł. Cena trzeciej umowy ustalona została na kwotę 7.321.035,00 zł jednak może ona ulec obniżeniu w przypadku nabycia przez spółkę mniejszej liczby ciągników niż ta wskazana w dniu zawarcia umowy.

26 kwietnia 2011r. spółka POL-MOT Warfama SA podpisała ze spółką Bumar sp. z o.o. umowę sprzedaży ciągników marki „URSUS”, znaków towarowych oraz udziałów spółki URSUS, za łączną maksymalną kwotę 15.421.036,00 zł netto. Przy czym cena sprzedaży znaków towarowych „URSUS” wyniosła 8.100.000 zł, a udziały spółki URSUS wyceniono na kwotę 1 zł. Cena trzeciej umowy ustalona została na kwotę 7.321.035,00 zł jednak może ona ulec obniżeniu w przypadku nabycia przez spółkę mniejszej liczby ciągników niż ta wskazana w dniu zawarcia umowy.

 

Zwarte umowy są ze sobą ściśle powiązane. Wejście w życie umów zostało uzależnione  od ziszczenia się dwóch warunków zawieszających - nieuzyskania zgody Prezesa UOKiK w zakresie koncentracji i zgody Zgromadzenia Wspólników Bumar na zawarcie przez Bumar sp. z o.o. ww. umów. W przypadku nieziszczenia się któregokolwiek z warunków zawieszających w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia, umowy zostaną automatycznie rozwiązane. Z chwilą rozwiązania umów z powodu niespełnienia się warunków zawieszających wygasną wszystkie zobowiązania i roszczenia stron wynikające z umów. O spełnieniu się warunków zawieszających lub o rozwiązaniu umów spółka POL-MOT Warfama SA poinformuje w raporcie bieżącym, przekazanym po zaistnieniu jednej z powyższych okoliczności.

 

Decyzja o podpisaniu powyższych umów jest wynikiem przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej spółki, zawierającej umacnianie swojej pozycji na rynku, co dzięki wykorzystaniu zdobytego doświadczenia powinno znaleźć odzwierciedlenie w istotnym wzroście udziału w rynku krajowym. Strategia zakłada rozwój poprzez wprowadzanie nowych wyrobów do oferowanego asortymentu, pozycjonowanie ich na dotychczasowym rynku krajowym i międzynarodowym, wykorzystanie stosowanych kanałów dystrybucji oraz akwizycje innych podmiotów. Przykładem realizacji tych zamierzeń jest wprowadzenie na rynek serii ciągników POL-MOT H, oraz pickupa Grand Tiger, którego początek sprzedaży detalicznej planowany jest na czerwiec tego roku.

 

POL-MOT Warfama SA  to jeden z największych polskich producentów sprzętu dla rolnictwa oraz jedyna spółka z branży maszyn i urządzeń rolniczych, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka posiada zakład produkcyjny w Dobrym Mieście k. Olsztyna oraz trzy oddziały w Biedaszkach Małych k. Kętrzyna, Opalenicy i Lublinie. POL-MOT Warfama S.A. specjalizuje się w produkcji pras zwijających, owijarek, rozrzutników obornika, przyczep, ładowaczy czołowych TUR, ładowaczy zaczepianych i zawieszanych tylnych oraz ciągników rolniczych. Bogata oferta spółki została poszerzona o linię technologiczną do produkcji ekologicznych brykietów, która w chwili obecnej jest najbardziej wydajną tego typu linią na rynku krajowym.