×

#Aktualności

15 - 01 - 2014

WAT zaprojektuje a Ursus zbuduje

Spółka Ursus SA rozpoczęła współpracę z Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniką Lubelską w zakresie opracowania innowacyjnych transmisji do ciągników o mocach od 70 do 115 KM. Ciągniki produkowane na bazie tych transmisji będą znajdowały się w najpopularniejszym przedziale mocy średnich. Pierwsze spotkanie grupy roboczej w skład której weszli przestawiciele spółki oraz uczelni odbyło się w pierwszej połowie stycznia tego roku w Lublinie. 

Spółka Ursus SA rozpoczęła współpracę z Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniką Lubelską w zakresie opracowania innowacyjnych transmisji do ciągników o mocach od 70 do 115 KM. Ciągniki produkowane na bazie tych transmisji będą znajdowały się w najpopularniejszym przedziale mocy średnich. Pierwsze spotkanie grupy roboczej w skład której weszli przestawiciele spółki oraz uczelni odbyło się w pierwszej połowie stycznia tego roku w Lublinie. 

W jego trakcie opracowano koncepcję realizacji przedsięwzięcia oraz określono kierunki współpracy w ramach wspólnego uczestnictwa przy realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych. - Współpraca zarówno z Wojskową Akademią Techniczną jak i Politechniką Lubelską jest elementem globalnej strategii spółki stawiającej nie tylko na produkcję, ale też stale zwiększającej nakłady na Badania i Rozwój, które stanowią bardzo ważną część pracy w Ursusie. Współpraca z uczelniami, w naszym przypadku technicznymi, bardzo pozytywnie wpływa na rozwój nie tylko gamy produktowej wytwarzanych ciągników, maszyn i urządzeń, ale też na szybki rozwój całej spółki - podkreśla wchodzący w skład zespołu roboczego Jan Wielgus, członek zarządu, dyrektor zakładu Ursus SA w Lublinie. 

Dzięki podpisanym umowom z WAT i Politechniką Lubelską, spółka będzie mogła zdecydowanie szybciej niż to pierwotnie planowano poszerzyć moce ciągników produkowanych w lubelskich zakładach i jednocześnie stać się dostawcą najnowocześniejszych układów transmisji dla innych producentów ciągników.  

- Polskie uczelnie posiadają ogromny potencjał naukowy i stanowią swoiste komórki badawczo  rozwojowe, które przy połączeniu ze wsparciem jakie może zaoferować im biznes, mogą szybko przynieść określone korzyści zarówno dla uczelni jak i firmy współpracującej - powiedział Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus SA.  Główną ideą przyświecającą współpracy jest pokazanie że produkt polski oparty o rodzimą myśl techniczną z powodzeniem może konkurować z innymi produktami we wszystkich zakątkach naszego globu.