×

#Aktualności

15 - 11 - 2016

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA III KW. 2016 R. - Informacja prasowa

Informacja prasowa
WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA III KW. 2016 R. SKOKOWY WZROST PRZYCHODÓW GRUPY URSUS W III KW. BR.,
ZYSKI POD PRESJĄ REALIZACJI NOWYCH PROJEKTÓW,
UMOCNIENIE POZYCJI W SEGMENCIE POJAZDÓW MIEJSKICH,
PERSPEKTYWY ROZWOJU W KRAJU I ZA GRANICĄ

Warszawa, 15.11.2016 r.

Informacja prasowa

 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY URSUS ZA III KW. 2016 R.

 

SKOKOWY WZROST PRZYCHODÓW GRUPY URSUS W III KW. BR.,
ZYSKI POD PRESJĄ REALIZACJI NOWYCH PROJEKTÓW,

UMOCNIENIE POZYCJI W SEGMENCIE POJAZDÓW MIEJSKICH,

PERSPEKTYWY ROZWOJU W KRAJU I ZA GRANICĄ

 

Grupa Ursus, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, zanotowała w III kw. br. skokowy 68% rdr wzrost przychodów do poziomu 65,5 mln zł, pochodna znacząco wyższej sprzedaży w kraju i za granicą. Zysk na sprzedaży wyniósł 7,8 mln zł, tj. 8% wzrostu rdr. Narastająco w okresie I-III kw. br. Grupa osiągnęła przychody w wysokości 203,8 mln zł i zysk na sprzedaży na poziomie 34,1 mln zł. Strata netto na koniec okresu wyniosła 0,69 mln zł, pochodna wzrostu kosztów realizacji programu ekspansji w branży. Inwestycje w rozbudowę zaplecza produkcyjnego i powiększanie palety produktów przekładają się na dalsze perspektywy rozwoju.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ursus:

w mln zł

III kw. 2016

III kw. 2015

Zmiana rdr

I-III kw. 2016

I-III kw. 2015

Zmiana rdr

Sprzedaż

65,5

39,1

67,5%

203,8

214,1

-4,8%

Sprzedaż w kraju

29,41

25,24

16,5%

98,2

100,7

-2,5%

Sprzedaż eksportowa

36,1

13,86

160,5%

105,6

113,4

-6,9%

Zysk brutto na sprzedaży

7,8

7,2

8,0%

34,1

41,2

-17,1%

Zysk operacyjny

-5,9

0,94

-

-4,9

11,5

-

Zysk netto

-0,99

-3,5

-

-0,69

3,3

-

 

 

– W III kwartale br. spółka pokazała skokowy wzrost przychodów w kraju i za granicą. Zyski pozostają pod presją realizacji programu rozwoju w branży i nowych projektów. Działania te powinny przynieść efekty w kolejnym roku, gdzie mamy nadzieję na poprawę wyników  – mówi Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus.  

 

SKOKOWY WZROST PRZYCHODÓW W KRAJU, LEGENDA CIĄGNIKÓW SERII C POWRACA, UMOCNIENIE POZYCJI W SEGMENCIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W III kw. 2016 r. sprzedaż krajowa Grupy Kapitałowej Ursus wyniosła 29,41 mln zł, co stanowiło wzrost o 16,5% rdr. Narastająco sprzedaż zrealizowana przez spółkę w kraju ukształtowała się na poziomie 98,2 mln zł, tj. 2,5% niżej rdr, pochodna słabego I półrocza i przesunięć w realizacji dopłat unijnych.

 

W III kw. br. Ursus S. A. zanotował wzrost sprzedaży krajowej o 30% rdr do poziomu 29,95 mln zł. W okresie I-III kw. br. nastąpił wzrost sprzedaży krajowej w Ursus S.A. o 2,6%, pochodna zwiększenia przychodów ze sprzedaży ciągników. Spółka umocniła pozycje na rynku: wzrost udziału rejestracji ciągników w ogólnej liczbie rejestracji do poziomu 6,6% po III kw. 2016 r. z 3,5% w 2015 r. (dane według CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

 

– Ursus, jako jedyny polski producent ciągników, odnotował 53% wzrost rejestracji nowych ciągników w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. Według danych z CEPiK w październiku 2016 r. udział ciągników Ursusa wyniósł 10%. Tym wynikiem deklasujemy konkurencję i umacniamy pozycję na rynku – dodaje prezes Zarajczyk.

W br. Grupa umocniła swoją pozycję na rynku transportu miejskiego. We wrześniu br. konsorcjum Ursus Bus wygrało dwa przetargi: na dostawę autobusów dla Torunia i Warszawy. Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu zamówienia w Toruniu (3 autobusy MAXI i 2 autobusy MIDI) wynosi 4,68 mln zł, zaś na realizację maksymalnego zakresu zamówienia
(8 autobusów MAXI i 2 autobusy MIDI) wynosi 9,4 mln zł. Dostawy mają być zrealizowane w bieżącym roku. Wartość oferty  na realizację zamówienia na 10 sztuk autobusów miejskich elektrycznych w Warszawie wynosi 24,98 mln zł. Dostawy mają być realizowane w terminie 245 dni od dnia udzielenia zamówienia.

SPRZEDAŻ EKSPORTOWA W GÓRĘ DZIĘKI REALIZACJI KONTRAKTÓW AFRYKAŃSKICH, PERSPEKTYWY W EUROPIE ZACHODNIEJ

 

W III kw. 2016 r. sprzedaż eksportowa Grupy wyniosła 36,1 mln zł, tj. 160,5% wzrostu rdr, pochodna głównie realizacji projektów w Afryce. Narastająco sprzedaż eksportowa wyniosła 105,6 mln zł, tj. spadek o 6,9% rdr, efekt, między innymi, wysokiej bazy porównawczej. W III kw. 2015 r. Ursus wykazał przychody z realizacji umowy z etiopską spółką METEC w wysokości 80,7 mln zł. W I-III kw. 2016 r. spółka zrealizowała umowę z etiopską spółką ESC o wartości 58,4 mln zł. W br. w ramach umowy z tanzańską spółką National Development Corporation o wartości 55 mln USD Ursus zrealizował w III kw. 2016 r. pierwsze z planowanych wysyłek, natomiast kolejne będą realizowane w kolejnych okresach i znacząco wpłyną na wzrost poziomu przychodów przyszłych okresów.

 

W III kw. br. spółka zanotowała skokowy wzrost sprzedaży do Europy Zachodniej. Kontrakty zawierane przez Ursusa w Europie pozwolą zdywersyfikować portfel zamówień oraz tworzą przyczółek do jego dalszej ekspansji.

 

– W omawianym okresie odnotowaliśmy znaczące wzrosty sprzedaży w Europie Zachodniej. To pokazuje, że Ursus jest marką, która doskonale radzi sobie na wymagającym rynku. Oferowane przez nas produkty wyróżniają się dobrą jakością, zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań oraz relatywnie niską ceną – komentuje prezes Zarajczyk.

 

ZYSKI POD WPŁYWEM BUDOWANIA POZYCJI W BRANŻY ORAZ NOWYCH PROJEKTÓW 

 

W III kw. br. zysk na sprzedaży Grupy wyniósł 7,8 mln zł, tj. 8% wzrostu rdr. EBIT Grupy w III kw. 2016 r. wyniósł -5,9 mln zł. Narastająco zysk operacyjny w spółce ukształtował się na poziomie -4,9 mln zł wobec 11,5 mln zł w I-III kw. 2015 r. Niższy wynik na działalności operacyjnej spowodowany był wzrostem kosztów sprzedaży i zarządu w związku z realizacją projektów w kraju i za granicą oraz budowaniem pozycji w branży.

 

W III kw. 2016 r. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 0,99 mln zł. Narastająco w I-III kw. 2016 r. strata netto w Grupie Ursus wyniosła 0,69 mln zł, pochodna straty Bioenergii Invest w wysokości 0,6 mln zł wynikającej z niskiego poziomu sprzedaży biomasy do elektrowni, niższego zysku spółki Ursus S.A. (w wysokości 0,08 mln zł). Ursus Bus narastająco zakończył III kw. br. stratą w wysokości 0,5 mln zł. Ursus Bus znajduje się na początkowym etapie działalności. W ostatnim okresie spółka zrealizowała kilka projektów rozwojowych. Realizowane projekty przełożyły się na pozyskanie nowych kontraktów i dalsze perspektywy rozwoju.

 

PERSPEKTYWY NA 2016 R.

 

W br. spółka kontynuowała realizację strategii rozwoju. W ramach poszerzania oferty produktowej oraz rozbudowy zaplecza produkcyjnego spółka zrealizowała inwestycje na kwotę 14,1 mln tj. 59% z planowanych w br. 24 mln zł.

 

Legenda ciągników serii C powraca na rynek

W omawianym okresie spółka przeznaczyła 14,8 mln zł na rozwój segmentu ciągników i maszyn rolniczych. Trwają prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcjami ciągników o mocach od 50 do 110 KM. Ursus zmierza także do rozszerzenia oferty produktowej o ciągniki ciężkie – 280 KM, wyposażone w układy transmisji z funkcjami Power Shift i Power Shuttle. W końcowej fazie procesu R&D jest projekt ciągnika Ursus 3110 „Hi-Lo” oraz prace związane ze wzbogaceniem oferty o ciągnik wyposażony w układ przeniesienia napędu własnej konstrukcji pod nazwą VIGUS, z przeznaczeniem w ciągnikach ciężkich o mocy do 160 KM. Firma chce montować transmisje VIGUS seryjnie do swoich ciągników, a także włączyć je do oferty jako oddzielny produkt i sprzedawać producentom ciągników w kraju i za granicą. Wraz z wprowadzeniem do oferty spółki nowych modeli Zarząd szacuje, że sprzedaż ciągników w kolejnych okresach będzie wzrastać, zwiększając udział Ursusa w całym rynku sprzedaży.

Jednocześnie, według danych agencji Martin & Jacob w lipcu 2016 r. Ursus C-380 został liderem wśród najczęściej rejestrowanych ciągników w kraju. W sierpniu udało mu się utrzymać pierwszą pozycję.

 

– Rodzina ciągników serii „C” to legenda polskiej wsi. Są one flagowymi produktami Ursusa. Obecnie znajdują się wśród najlepiej sprzedających się modeli z naszej oferty. Spełniają wszystkie oczekiwania nowoczesnego gospodarstwa rolnego, posiadają konkurencyjne parametry techniczne i kosztowe – komentuje prezes Ursusa.

Transport miejski z perspektywą dynamicznych wzrostów w kolejnych latach

Równolegle trwają prace nad dalszym rozwojem działu transportu miejskiego. Produkowane przez spółkę autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne, a także autobus z napędem wodorowym są odpowiedzią na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji. Spółka widzi perspektywy rozwoju w segmencie autobusów elektrycznych, ponieważ duża część środków unijnych zostanie skierowana na wymianę taboru transportu miejskiego w kierunku taboru ekologicznego, w związku z europejskimi wymogami zielonego transportu. Tym samym autobusy ekologiczne to przyszłość w transporcie drogowym. Według analiz spółki, w perspektywie najbliższych 3 lat, tylko w polskich miastach odbędą się przetargi na zakup 500-600 nowych autobusów elektrycznych. Poza granicami Polski spółka planuje wziąć udział w przetargach organizowanych w Szwecji, Anglii, Izraelu, Republice Czeskiej i Meksyku.

Zaprezentowany na tegorocznych targach w Hanowerze autobus wodorowy City Smile Fuel Cell Electric Bus, to kolejna konstrukcja własna spółki Ursus Bus, stworzona w fabryce w Lublinie, we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

 

– Obserwujemy duże zainteresowanie tym produktem na rynku europejskim. Autobus będzie produkowany w Lublinie, gdzie mamy przygotowaną infrastrukturę produkcyjną.  Pierwsza seria autobusów ruszy do produkcji niezwłocznie po pierwszych zamówieniach. Mamy nadzieję, że to kwestia kilku do kilkunastu miesięcy – mówi prezes Zarajczyk.

We wrześniu br. Ursus zaprezentował lekki dostawczy pojazd elektryczny. Ze względu na to, że samochody elektryczne są bardzo ciche, nowy pojazd może być wykorzystywany do wykonywania nocnych dostaw. Bardzo dobrze nadaje się również dla firm komunalnych, we współpracy z którymi spółka upatruje szans na znalezienie niszy dla siebie.

 

– Cały czas badamy rynek samochodowy. Każdy projekt związany z elektromobilnością jest dla nas ciekawy. Obecnie w ofercie jest samochód z napędem na tylne koła, jednak w planach  mamy  również wprowadzenie modelu z napędem 4x4 – dodaje prezes Ursusa.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Lewandowski

Rzecznik prasowy URSUS S.A.

Tel. kom.: + 48 669 060 051

mariusz.lewandowski@ursus.com

 

Informacje o spółce:

 

Ursus S.A. to największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa. Spółka oferuje szeroką gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie. Produkty Ursusa odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom wszystkich pokoleń rolników, łącząc tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. Równolegle spółka z sukcesem rozwija segment transportu miejskiego oferując ok. 10 modeli autobusów i trolejbusów miejskich, w tym autobusy elektryczne i hybrydowe. W br. spółka wygrała  dwa przetargi na dostarczenie środków transportu miejskiego do Torunia i Warszawy. W ramach podpisanych umów spółka dostarczy 15 autobusów, z możliwością dodatkowego zwiększenia zamówienia o kolejnych 5 autobusów.   

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie, gdzie zatrudnia łącznie około 800 osób. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa należy do kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. Ursus R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce wykorzystać ponad 120-letnią tradycję marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Produkty Ursusa docierają do tysięcy klientów w kraju i na świecie, w tym do Czech, Belgii, Holandii czy Pakistanu. Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki Ursus. W ostatnich latach Ursus należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki. W 2013 r. – w ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim – Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysięcy ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia. 26 sierpnia 2015 r. Ursus podpisał kolejny kontrakt na dostawę ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej z firmą Ethiopian Sugar Corporation (ESC). Umowę na łączną kwotę 30,7 mln USD powiększono zamówienie dodatkowych 27 ciągników i 54 przyczep o łącznej wartości 5 mln USD. Zlecenie zostało zrealizowane do końca III kw. 2016 r. Umowa z ESC to już drugi afrykański kontrakt dla Ursusa, efekt wygranego przetargu, w którym oferta techniczna i finansowa Ursusa uzyskała najwyższą ocenę. Z kolei w październiku 2015 r. Ursus zawarł kontrakt w Tanzanii na dostawę 2400 ciągników, oprzyrządowania i części zamiennych, a także wyposażenie hali montażowej i serwisu na kwotę 55 mln USD. Pierwsze wysyłki w ramach kontraktu zostały zrealizowane w III kw. 2016 r. Kolejne wysyłki będą sukcesywnie realizowane w kolejnych okresach, co będzie miało niewątpliwie pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.