×

#Aktualności

30 - 07 - 2021

Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza informują, że w dniu 27 lipca 2021r. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A. Zażalenie wraz z opinią ekspercką pt. Opinia w przedmiocie ustalenia optymalnego postępowania insolwencyjnego URSUS S.A. przedkładamy w załączeniu.

W konkluzji eksperckiej opinii wskazano, że:

- ewentualne postępowanie sanacyjne URSUS S.A. ma wysokie szanse osiągnięcia celu postępowania restrukturyzacyjnego określonego w art. 3 prawa restrukturyzacyjnego,

- szanse na zaspokojenie wierzycieli URSUS S.A. w żaden sposób nie uległyby zmniejszeniu w razie otwarcia postępowania sanacyjnego, upadłość jest mniej korzystna dla wierzycieli,

- otwarcie postępowania sanacyjnego nie łączyłoby się z pokrzywdzeniem wierzycieli, o którym w art. 8 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, tj. nie spełniłyby się przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli określone w art. 8 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego.

Zaznaczamy, że również Tymczasowy Nadzorca Sądowy, po kilkumiesięcznej analizie, przychylał się do przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki w drodze postępowania sanacyjnego uznając ją za realną i optymalną dla zaspokojenia wierzycieli.