×

#Oferta akcji serii N

Cele emisiji
 

Emisja Akcji Serii N ma na celu pozyskanie przez URSUS środków finansowych na wsparcie procesów inwestycyjnych, tj.:

  • Rozbudowa linii do produkcji ciągników rolniczych w Oddziale w Lublinie w celu przystosowania zakładu do produkcji minimum 2 000 szt. ciągników rocznie, w tym remont i adaptacja hal montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz wykonanie oprzyrządowania do produkcji kabin i ciągników, a także modernizacja wyrobów produkowanych w tym Oddziale (prace badawczo-rozwojowe).
  • Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu modernizacji i udoskonalenia procesów technologicznych w Oddziale w Dobrym Mieście.

 

W dniu 8 listopada 2012r. Zarząd URSUS S.A. podjął uchwałę, na mocy której została określona ostateczna suma podwyższanego kapitału zakładowego Spółki na kwotę 4.000.000 złotych, w drodze emisji 4.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena Emisyjna została ustalona na poziomie 2,00 zł. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji) wyniosła 8.000.000 zł. Stopień redukcji zapisów dodatkowych wyniósł 99,03%.

 

W dniu 7 grudnia 2012r. dokonany został przydział akcji serii N.

Koszty emisji wyniosły 342.920 zł netto, w tym:

a.   sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie: 310.000 zł,

b.   druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW i inne: 32.920 zł.

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 443/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki URSUS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Pierwszym dniem notowań w/w akcji spółki URSUS S.A. na rynku podstawowym GPW w W-wie był 30 kwietnia 2013 r.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.