×

#Przetarg 25/25/2018

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na Dostawę oprzyrządowania montażowego do budowy prototypów – Część III nr 25/25/2018 dla URSUS S.A.