×

#Przetarg 26/26/2018

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część VII dla URSUS S.A. nr sprawy: 26/26/2018 z podziałem na 2 grupy przedmiotu zamówienia:

grupa 1 fotel kierowcy

grupa 2 moduł bezpieczników