×

#Raport bieżący 1/2021

Raport bieżący 1/2021             2021-01-04

Temat:
Informacja nt. złożonych przez PKO BP i Getin Noble Bank wniosków dotyczących Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 95/2019, 86/2019, 81/2019 i 74/2019, Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 4 stycznia 2021r. do Spółki wpłynęły z Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy: postanowienie w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. oraz postanowienie w sprawie z wniosku Getin Noble Bank S.A. na podstawie których Sąd wstrzymał rozpoznanie wniosków ww. podmiotów o ogłoszenie upadłości URSUS S.A. do czasu prawomocnego zakończenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, o którym obwieszczono w MSiG z dnia 17 listopada 2020r., poz. 63771.

Emitent w całości zgadza się z otrzymanymi postanowieniami Sądu, przede wszystkim mając na uwadze niemożność prowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta w trakcie formalnej restrukturyzacji, jak również niecelowość prowadzenia takiego postępowania z perspektywy konieczności jak największej ochrony słusznych interesów pracowników, wierzycieli, samego Emitenta oraz jego akcjonariuszy. Zarząd podkreśla, że w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitent podejmuje wszelkie działania celem ochrony słusznych interesów wszystkich ww. podmiotów.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.