×

#Raport bieżący 10/2021

Raport bieżący 10/2021             2021-01-26

Temat:
Dalsza korespondencja z mBank S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 26 stycznia 2021r. Emitent otrzymał od mBank S.A. datowany na dzień 15.01.2021 dokument zatytułowany: „Oświadczenie Banku stwierdzające wystąpienie podstaw żądania zapłaty wierzytelności”, dotyczący Umowy Kredytowej nr 05/032/12/D/LI o kredyt odnawialny w EUR z dnia 20.04.2012 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi w ramach aneksów do umowy (dalej wspólnie jako „Umowa Kredytowa”).

Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak wypełnienia zobowiązań polegających na obowiązku spłaty wymagalnych wierzytelności Banku, wynikających z tytułu kredytu odnawialnego w EUR udzielonego na podstawie ww. Umowy Kredytowej.

W oświadczeniu wskazano, że w związku z upływem terminów zapłaty oznaczonych w Umowie Kredytowej, a także brakiem zapłaty, zobowiązania URSUS S.A. z tytułu kredytu udzielonego przez bank na podstawie Umowy Kredytowej, stały się wymagalne i na dzień 14.01.2021 r. włącznie wynoszą 2 801 458,23 EUR. W oświadczeniu wskazano również, że Dłużnik jest zobowiązany do zapłaty dalszych stosownych odsetek za opóźnienie od dnia 15.01.2021 r. do dnia zapłaty.

Wskazano również, że w związku z brakiem zapłaty określonych w ww. oświadczeniu wierzytelności, mBank S.A. przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności Aktowi notarialnemu z dnia 04.06.2018 r. (rep. A. nr 897/18), a następnie Bank może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Emitent odniesie się do otrzymanej korespondencji i podejmie stosowne działania, aby w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym chronić słuszne interesy pracowników, wierzycieli, samego Emitenta oraz jego akcjonariuszy.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.