×

#Raport bieżący 11/2021

Raport bieżący 11/2021             2021-01-28

Temat:
Odpowiedź URSUS S.A. na korespondencję z mBank S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w przedmiocie otrzymania przez Emitenta od mBank S.A. Oświadczenia Banku stwierdzającego wystąpienie podstaw żądania zapłaty wierzytelności w związku z Umową Ramową nr 05/174/11/Z/PX w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności zawartą dnia 24.11.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz umowami wykonawczymi (dalej wspólnie jako „Umowa Ramowa”), i wezwanie do zapłaty wierzytelności, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w przedmiocie otrzymania przez Emitenta od mBank S.A. Oświadczenia Banku stwierdzającego wystąpienie podstaw żądania zapłaty wierzytelności w związku z Umową Kredytową nr 05/032/12/D/LI o kredyt odnawialny w EUR z dnia 20.04.2012 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi w ramach aneksów do umowy (dalej wspólnie jako „Umowa Kredytowa”), Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż Emitent sporządził i nadał odpowiedź na ww. korespondencję.

W odpowiedzi Emitent zwrócił się o wydłużenie terminu na rozliczenie należności wynikających z ww. umów, tj. Umowy Ramowej i Umowy Kredytowej, do czasu zakończenia prowadzonych przez Strony rozmów w zakresie sposobu ich rozliczenia, nie krócej jednak niż do dnia 31 marca 2021 r., wskazując, że uwzględnienie wniosku Spółki da czas, aby Strony wypracowały najkorzystniejsze, najszybsze i zgodne sposoby spłaty przez URSUS S.A. w restrukturyzacji kwot należnych mBank S.A.. na podstawie powołanych wyżej umów.

Emitent wyraża przekonanie, że podejmowane rokowania przyczynią się do polubownego rozwiązania sprawy, co z kolei przełoży się na zabezpieczenie słusznych interesów pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy Emitenta, a także samego Emitenta w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.