×

#Raport bieżący 15/2021

Raport bieżący 15/2021             2021-02-16

Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. w drugim terminie [„NWZ”] byli:

- POL-MOT HOLDING S.A. w restrukturyzacji posiadająca 16.366.166 akcji, z których przysługiwało 16.366.166 głosów, stanowiących 25,33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 67,89% w trakcie obrad NWZ;

- REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTYCJE S.K.A. posiadająca 5.618.830 akcji, z których przysługiwało 5.618.830 głosów, stanowiących 8,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 23,31% w trakcie obrad NWZ;

- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji posiadająca 2.115.000 akcji, z których przysługiwało 2.115.000 głosów, stanowiących 3,27% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 8,77% w trakcie obrad NWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad, natomiast akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. w pierwszym terminie były ww. podmioty z takim samym udziałem jak podczas obrad NWZ (w drugim terminie).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.