×

#Raport bieżący 16/2021

Raport bieżący 16/2021             2021-02-16

Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 16 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lutego 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lutego 2021 r. w drugim terminie [„NWZ”].

Zarząd Emitenta informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.