×

#Raport bieżący 18/2021

Raport bieżący 18/2021             2021-03-05

Temat:
Zmiana siedziby URSUS S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 5 marca 2021 roku zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie siedziby spółki z Dobrego Miasta na Warszawę. Zmiana została dokonana uchwałą nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 roku. Zarejestrowana zmiana dotyczy paragrafu nr 3 Statutu Spółki, który to paragraf nr 3 zyskał nową treść.

Brzmienie § 3 Statutu Spółki przed zmianą:
„Siedzibą Spółki jest Dobre Miasto”.

Brzmienie § 3 Statutu Spółki zmienionego ww. uchwałą NWZ i zarejestrowane przez Sąd:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

Pozostałe postanowienia Statutu nie uległy zmianie.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonaną zmianę.

W związku z powyższym od dnia 5 marca 2021 r. nowa siedziba Emitenta mieści się pod adresem: ul. Alojzego Felińskiego 2, 01-513 Warszawa.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 1 w zw. z §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.