×

#Raport bieżący 19/2020

Raport bieżący 19/2020             2020-02-10

Temat:
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 23 styczna 2020r. Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2020r. Emitent złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta. Tym samym jedynym toczącym się obecnie postępowaniem restrukturyzacyjnym wobec URSUS S.A. jest postępowanie wszczęte ww. wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w Sądzie miejscowo właściwym dla jego siedziby, tj. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Złożony wniosek opiera się na zaktualizowanej koncepcji restrukturyzacji, której główną osią jest skonsolidowanie spółek URSUS S.A. i URSUS BUS S.A. w jeden podmiot, który wykorzystując efekt synergii będzie zajmował się produkcją i sprzedażą ciągników rolniczych oraz produkcją i sprzedażą miejskich autobusów zero i niskoemisyjnych.

Decyzja Zarządu podyktowana była troską o kontynuowanie działalności Spółki, jak również szacunkiem dla zobowiązań Spółki i jej wierzycieli. Przyspieszone postępowanie układowe, zawarcie układu i wykonanie go jest drogą zapewniającą najwyższy możliwy poziom wykonania zobowiązań.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Emitenta poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji przy zabezpieczeniu praw wszystkich wierzycieli Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza podejmować czynności prawne i faktyczne, które będą zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej Spółki i mających na celu przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań, jednocześnie korzystając z ochrony przed egzekucją. Podejmowane przez Emitenta działania mają na celu pomyślną restrukturyzację i osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Emitent informuje również, iż do ww. Sądu w Olsztynie Sąd Lubelski przekazał wnioski, o których mowa w raporcie bieżącym nr 81/2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz nr 86/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.