×

#Raport bieżący 23/2020

Raport bieżący 23/2020             2020-02-11

Temat:
Podjęcie uchwał ws. połączenia przez NWZ URSUS S.A. i NWZ URSUS BUS S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2020r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS BUS S.A. powzięły uchwały, na podstawie których:

1. postanowiono o połączeniu URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A. przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A., na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A., zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym _art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych_, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, o którym mowa w pkt 2 poniżej. Połączenie odbywa się bez zmiany statutu spółki przejmującej, tj. URSUS S.A.

2. wyrażono zgodę na plan połączenia poprzez przejęcie z dnia 20.12.2019 roku, polegający na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. URSUS BUS S.A., na spółkę przejmującą, tj. URSUS S.A., udostępniony nieprzerwanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, to jest spółki przejmującej: www.ursus.com oraz spółki przejmowanej www.ursusbus.com od dnia 20 grudnia 2019 r. do dnia 11 lutego 2020 r. włącznie.

Stosowne wnioski o zarejestrowanie połączenia zostaną złożone niezwłocznie.

Celem połączenia Spółek jest kontunuowanie działalności w zakresie produkcji autobusów i trolejbusów, w oparciu o wiedzę i doświadczenie URSUS BUS oraz zasoby URSUS, w celu jak najszybszego osiągnięcia synergii i rozpoczęcia realizacji tak nakreślonej strategii, a także dalsza restrukturyzacja grupy URSUS i realizacja jej założeń obejmująca ochronę słusznych interesów wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także samego Emitenta.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.