×

#Raport bieżący 26/2021

Raport bieżący 26/2021             2021-04-30

Temat:
Aktualizacja informacji nt. działalności Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2021 roku Emitent otrzymał datowane na ten sam dzień wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy INVEST-MOT sp. z o.o. a Emitentem dotyczącej korzystania z dokumentacji technicznej autobusów (m.in. wodorowych, elektrycznych, z silnikiem diesla, hybrydowych) i trolejbusów o której Emitent informował m.in. w sprawozdaniach okresowych, w tym w sprawozdaniu zarządu z działalności za 2019 rok. Wypowiedzenie powyższej umowy związane jest z brakiem działań produkcyjnych odnoszących się do produktów których dotyczy powyższa licencja.

Powyższe wraz z faktyczną strukturą sprzedaży realizowaną przez Grupę Kapitałową Emitenta w ostatnich okresach sprawozdawczych tj. obejmująca wyłącznie produkty i towary z segmentu rolniczego, wpłynęło na decyzję o rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w oparciu o segment maszyn dla rolnictwa. Emitent przypomina bowiem, iż w okresie I-IIIQ 2020 roku w Spółce dominującej (pomimo pandemii) wyprodukowano i sprzedano 70 sztuk ciągników, 118 pras zwijających, 124 przyczepy, 3 rozrzutniki obornika, 14 ładowaczy TUR oraz dokonano sprzedaży części zamiennych.

Emitent wskazuje jednocześnie, iż w dokumencie wypowiedzenia wskazano, iż w dalszym ciągu dysponent wskazanej powyżej dokumentacji dostrzega możliwość współpracy z Emitentem w zakresie produkcji autobusów i trolejbusów na zlecenie na bazie tej licencjonowanej dokumentacji. Tym samym podjęta została decyzja o zmianie koncepcji rozwoju dla działalności obejmującej produkcję autobusów i trolejbusów w kierunku rezygnacji z produkcji własnej na rzecz realizacji zleceń na rzecz podmiotów trzecich.

Spółka zastrzega jednak, iż nawiązanie współpracy w tym obszarze wymaga odrębnych uzgodnień (również w odniesieniu do podmiotów trzecich) w obszarze wypracowania warunków współpracy satysfakcjonujących wszystkie potencjalnie zainteresowane strony. O ewentualnych aktualizacjach w tym obszarze Emitent będzie informował w trybie kolejnych komunikatów.

Mając powyższe na uwadze, Emitent wskazuje, iż działalność Grupy Kapitałowej URSUS w perspektywie kolejnych okresów zostanie oparta przede wszystkim na rozwoju linii agro, tj. na produkcji ciągników i maszyn rolniczych oraz na projekcie zeroemisyjnego samochodu dostawczego (kontynuacja projektu ELVI), jak również na produkcji specjalistycznych kontenerów. Natomiast jak wskazano powyżej kapitałochłonną produkcję autobusów i trolejbusów Spółka zamierza natomiast realizować główne na zlecenie innych podmiotów z branży. Biznesowo Spółka w dalszym ciągu będzie koncentrowała się w Dywizji Dobre Miasto - na produkcji pras i przyczep oraz realizacji zagranicznego kontraktu na dostawę ponad tysiąca przyczep, zaś w Dywizji Lublin na produkcji ciągników, w tym zwłaszcza modeli, do których Spółka posiada zapasy materiałowe. Działalność Spółki dalej będzie uzupełniał import ciągników do bezpośredniej sprzedaży z krótkim cyklem obrotu gotówki.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.