×

#Raport bieżący 30/2020

Raport bieżący 30/2020             2020-03-13

Temat:
Połączenie URSUS S.A. i URSUS BUS S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Dobrym Mieście informuje, że w dniu 13 marca 2020r. (dzień połączenia) zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS połączenie Emitenta ze spółką zależną URSUS BUS S.A. (KRS 0000560174).

Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku URSUS BUS S.A. na Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 lutego 2020r. oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS BUS S.A. z dnia 11 lutego 2020r.

Emitent po połączeniu będzie kontynuował działalność własną, a także będzie prowadził działalność w zakresie produkcji autobusów i trolejbusów, w oparciu o skonsolidowane po połączeniu zasoby, wiedzę i doświadczenie. Emitent dąży do jak najszybszego osiągnięcia synergii i dalszej restrukturyzacji grupy URSUS, a także realizacji jej założeń, które obejmują ochronę słusznych interesów wierzycieli oraz akcjonariuszy, a także samego Emitenta.
 

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.