×

#Raport bieżący 31/2020

Raport bieżący 31/2020             2020-03-23

Temat:
Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
 

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. do Spółki wpłynęło pismo Pana Ryszarda Matkowskiego, w którym poinformował, że z dniem 31 marca 2020 r., rezygnuje z pełnienia funkcji Wiceprezesa/Członka Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji oraz z funkcji Pełniącego Obowiązki (P.O.) Prezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 24 marca 2020 r. Pana Andrzeja Młotek do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu URSUS S.A.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 24 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020r. przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek,
Wiceprezes Zarządu – Pan Ryszard Matkowski,
Wiceprezes Zarządu – Pan Jan Wielgus,
Członek Zarządu – Pan Paweł Dadej.

Natomiast skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 1 kwietnia 2020 r. przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek,
Wiceprezes Zarządu – Pan Jan Wielgus,
Członek Zarządu – Pan Paweł Dadej.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Prezesa Zarządu - Pana Andrzeja Młotka.

Wykształcenie:
Pan Andrzej Młotek w latach 1984 – 1990 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGH) Wydział: Finanse i Statystyka Specjalność: Finanse

Przebieg pracy zawodowej Pana Andrzeja Młotka:

1992 – 1996
Bank Pekao S.A. – Centrala Banku – Departament Finansowy
Bank Pekao S.A. – Centralne Biuro Maklerskie

1996 – 2004
Grupa POL-MOT HOLDING S.A.

            - POL-MOT Holding S.A. – Dział Ekonomiczno – Finansowy

            - MOTOREX Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

            - POL-MOT AGRO SP. z o.o. – Członek Zarządu ds. Finansowych

            - Klub Piłkarski LEGIA Warszawa S.S.A. – Członek Zarządu ds. Finansowych

2004 – 2007
Grupa ITI HOLDINGS S.A. Klub Piłkarski LEGIA Warszawa S.S.A. – Członek Zarządu ds. Finansowych – Dyrektor Finansowy

2007-2008
Crowley Infrastructure Development Group – INBEX Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy w Spółce zajmującej się modernizacją infrastruktury kolejowej

2009 – 2011
Grupa PLL LOT – LS Airport Services S.A. – Członek Zarządu ds. Finansowych

2014 – 2016
Współpraca z różnymi podmiotami realizującymi projekty biznesowe w zakresie doradztwa ekonomiczno – finansowego. Sprawowanie funkcji zarządczych

2016 – 2019
BD PARTNER Sp. z o.o. /BD PARTNER Kancelaria Brokerska
Nadzorowanie i prowadzenie spraw biura pośrednika ubezpieczeniowego i świadczącego usługi doradcze  i finansowo – rachunkowe

2019 – obecnie
POL-MOT HOLDING S.A. – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

Pan Andrzej Młotek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Andrzej Młotek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.