×

#Raport bieżący 37/2021

Raport bieżący 37/2021             2021-07-12

Temat:
Informacje o osobie zarządzającej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021, w którym poinformowano o ogłoszeniu upadłości URSUS S.A. [„Emitent”] oraz wyznaczeniu syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 000811685), syndyk Emitenta przekazuje informacje o osobie zarządzającej – spółce KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. [„Syndyk”].

KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. została wyznaczona syndykiem Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XVIII GU 153/21.

Syndyk informuje, że osoby reprezentujące KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. w postępowaniu upadłościowym Emitenta, tj. Pan Paweł Głodek, Pan Lechosław Kochański, Pan Piotr Głodek, Pan Paweł Siwik oraz Pan Marcin Steć

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta;

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące osób reprezentujących KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.