×

#Raport bieżący 38/2021

Raport bieżący 38/2021             2021-07-16

Temat:
Przebieg kariery zawodowej reprezentantów Syndyka URSUS S.A. w upadłości

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., stosownie do treści § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), przekazuje informacje na temat członków zarządu spółki KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Warszawie, która pełni funkcję Syndyka URSUS. 

Informacja o osobie zarządzającej p. Paweł Głodek
Pan Paweł Głodek jest praktykiem prawa upadłościowego od 2005 r. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 657 i od roku 2013 pełni funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych. Ukończył m. in. Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję prezesa zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Pan Paweł Głodek jest autorem licznych opinii sporządzonych dla podmiotów prywatnych oraz na zlecenie sądów czy też organów egzekucyjnych. Dodatkowo posiada uprawnienia biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw (obecnie jest w trakcie drugiej, pięcioletniej kadencji). Był również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach I i II Edycji Studiów Podyplomowych „Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorców”. 
W ostatnich latach Pan Paweł Głodek pełnił lub w dalszym ciągu pełni funkcję syndyka m.in. w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec następujących podmiotów  ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie, Laboratoria RH+ Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Moleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TBA Express Sp. z o.o. z siedzibą w Markach.

Informacja o osobie zarządzającej p. Lechosław Kochański 
Pan Lechosław Kochański jest praktykiem prawa upadłościowego od 2003 r. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 7, a od roku 2004 pełni funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych. Ukończył m. in. Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie rachunkowości i podatków na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie Rachunku Ekonomicznego i Regulacji Prawnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Pan Lechosław Kochański jest również autorem licznych opinii sporządzonych dla podmiotów prywatnych oraz na zlecenie sądów jako biegły w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw (siedmioletni staż pracy biegłego).

Pan Lechosław Kochański prowadził wiele postępowań upadłościowych, w szczególności postępowanie względem WGI CONSULTING Sp. z o.o., Mazowieckiej Wytwórni Wódek i Drożdży „POLMOS” S.A., OLT Express Poland Sp. z o.o., Interbrok Investment E. Dróżdż i Spółka Sp. j., Polskiego Biura Podróży Travel Time Sp. z o.o. (dawniej Polskie Biuro Podróży ORBIS Sp. z o.o.), a obecnie prowadzi postepowania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A.

Informacja o osobie zarządzającej p. Paweł Siwik 
Pan Paweł Siwik ukończył w 2010 r. prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie w roku 2015 ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest praktykiem prawa upadłościowego od 2015 r. Dodatkowo uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148 w 2017 r. Jest członkiem zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Jako syndyk masy upadłości prowadził i prowadzi wiele postępowań upadłościowych, m.in. BPI Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX” Norko Tadeusz Norko Barbara Sp. j., ISW Sp. z o.o., BM Construction Sp. z o.o., Best Production Forces Sp. z o.o. oraz prowadzi jako zastępca syndyka masy upadłości postępowanie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Polska. 


Informacja o osobie zarządzającej p. Marcin Steć 
Pan Marcin Steć jest praktykiem prawa upadłościowego od 2010 r. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1472 w 2020 r. Dodatkowo ukończył ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 2018 r. Jest członkiem zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadzącej postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe względem następujących spółek Liberis Polska Sp. z o.o., Duo Finance Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o., Moleo Sp. z o.o.


Informacja o osobie zarządzającej p. Piotr Głodek  
Pan Piotr Głodek jest praktykiem prawa upadłościowego od 2004 r. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 102. Jest członkiem zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Pan Piotr Głodek od 2010 r. był powoływany ponad 200 razy do pełnienia funkcji organów postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w tym funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy masy sanacyjnej, syndyka masy upadłości oraz kuratora w postępowaniach o ogłoszenie upadłości i postępowaniach upadłościowych. Prowadził postępowania upadłościowe m.in. względem spółek Nowe Ogrody sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energia dla Firm S.A. z siedzibą w Warszawie, VIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mickiewicza-Rudzka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SportLive24 S.A. z siedzibą w Piasecznie, Film Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.