×

#Raport bieżący 39/2021

Raport bieżący 39/2021             2021-07-22

Temat:
Zmiany w składzie zarządu URSUS S.A. w upadłości – odwołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS) informuje, iż w dniu 21 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza URSUS:

  • Uchwałą nr 427/2021 odwołała ze skutkiem natychmiastowym z Zarządu URSUS Pana Andrzeja Młotka (Młotek).

  • Uchwałą nr 428/2021 odwołała ze skutkiem natychmiastowym z Zarządu Spółki Pana Ryszarda Jacyno.

  • Uchwałą nr 429/2021 postanowiła, że Zarząd URSUS bieżącej wspólnej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym.

  • Uchwałą nr 430/2021 delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS na czas od dnia 21 lipca 2021 roku (włącznie) przez okres jednego miesiąca.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.) dotyczące Pana Andrzeja Zarajczyka zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.