×

#Raport bieżący 43/2021

Raport bieżący 43/2021             2021-08-23

Temat: Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia czynności Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej URSUS lub Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku oraz nr 40/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza URSUS uchwałą nr 432/2021 delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności Prezesa Zarządu URSUS na czas od dnia 23 sierpnia 2021 roku (włącznie) przez okres trzech miesięcy.
 

Pan Andrzej Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe. W latach 1972 – 1976 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Nauk Ekonomicznych, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Zarajczyka:

1971 – 1972 Prasowe Zakłady Graficzne – pomoc rotacji,

1972 – 1977 Główny Urząd Statystyczny – statystyk,

1977 – 1982 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT – handlowiec, kierownik sekcji w Dziale Obrotu Samochodami Ciężarowymi i Autobusami,

1982 – 1986 Przedstawicielstwo Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego POL-MOT w Belgradzie – ekspert,

1986 – 1987 POL-MOT sp. z o.o. – kierownik działu, zastępca dyrektora Biura Pojazdów Użytkowych,

1988 – 1989 POL-MOT sp. z o.o. – członek zarządu, dyrektor Biura Pojazdów Użytkowych,

1989 – 1997 POL-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu – dyrektor generalny,

1997 – 2020 POL-MOT HOLDING S.A. – prezes zarządu – dyrektor generalny,

1992 – obecnie INVEST-MOT sp. z o.o. – prezes zarządu,

1996 – obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego - członek Rady Powierniczej,

1989 – obecnie Polsko-Bałkańska Izba Handlowa – prezes zarządu,

1997  – 2011 POL-MOT WARFAMA S.A. – wiceprzewodniczący/przewodniczący rady nadzorczej,

2011 – obecnie URSUS S.A. przewodniczący rady nadzorczej,

Związek Pracodawców LEWIATAN – wieloletni prezes.
 

Pan Andrzej Zarajczyk pełni obecnie następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

od 1992 r. INVEST-MOT Spółka z o.o. – prezes zarządu,

od 2011 r. URSUS S.A.  –  przewodniczący rady nadzorczej,

od 2006 r. POL-MOT AUTO S.A. – przewodniczący rady nadzorczej,

Pan Andrzej Zarajczyk posiada udziały lub akcje w następujących spółkach:

od 1997 r. POL-MOT HOLDING S.A., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem pośrednio dominującym,

od 1995 r. INVEST – MOT sp. z o.o., wobec której Pan Andrzej Zarajczyk na dzień publikacji raportu jest podmiotem dominującym.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Zarajczyk nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Zarajczyk:

  • nie prowadzi poza przedsiębiorstwem URSUS innej działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu INVEST-MOT Spółka z o.o. i Prokurenta w POL-MOT Holding S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Emitenta; poza powyższym Pan Andrzej Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

  • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.