×

#Raport bieżący 46/2020

Raport bieżący 46/2020                                  2020-07-17

Temat:
Informacja nt. wstępnych danych finansowych URSUS S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 17 lipca 2020 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych danych finansowych za ww. okres.

Mając na uwadze, iż w trakcie I kwartału 2020 roku miały miejsce sprzedaż Dywizji w Opalenicy jak również połączenie Spółki z jednostką zależną URSUS BUS S.A. poza informacjami nt. wstępnych wyników finansowych Emitent prezentuje również podstawowe dane bilansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2020 roku.

Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I kwartale 2020 r. wynikały m.in. poniższych czynników:

  • aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych;
  • sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy;
  • utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar.

Emitent wskazuje, iż zaprezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną zawarte raporcie za I kwartał 2020 roku, którego publikacja przewidziana jest na dzień 22 lipca 2020 roku.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.