×

#Raport bieżący 51/2020

Raport bieżący 51/2020             2020-08-10

Temat:
Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z 19 lutego 2020 roku w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2020 r. otrzymał od Nadzorcy Sądowego informację, że  Nadzorca Sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Emitenta. Jako uzasadnienie złożonego wniosku Nadzorca wskazał rosnące opóźnienia w regulowaniu przez Spółkę bieżących zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, co może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli oraz niewykonania układu. 

Emitent przypomina, iż zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie za I kwartał 2020 roku na bieżącą sytuację Emitenta [w tym również płynnościową] najistotniejszy wpływ miał ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego jak również, w perspektywie  II kwartału 2020 roku, czasowe opóźnienia w dostawach poszczególnych komponentów oraz maszyn od dostawców z wybranych krajów związane z ograniczeniami epidemicznymi co wpłynęło na przesunięcie planów produkcyjnych na II połowę br. Należy wskazać, iż czynniki związane z ograniczeniami epidemicznymi skutkujące m.in. czasowym zwiększeniem poziomu bieżących zobowiązań miały charakter przejściowy i aktualnie produkcja maszyn rozlicznych w Dobrym Mieście oraz ciągników w zakładach w Lublinie jest  realizowana. 

Mając powyższe na uwadze w ocenie Spółki zasadne jest kontynuowanie restrukturyzacji w formie przyspieszonego postepowania układowego przed Olsztyńskim Sądem. Spółka odniesie się do wniosku Nadzorcy Sądowego i swoje stanowisko poparte argumentami przekaże do Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, który mając dane uzupełnione w stosunku do wniosku Nadzorcy podejmie decyzję w sprawie. O złożeniu powyższego stanowiska Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. Spółka podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla pracowników, wierzycieli, akcjonariuszy Spółki i samego Emitenta rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.