×

#Raport bieżący 52/2020

Raport bieżący 52/2020             2020-08-14

Temat:
Przyjęcie układu w restrukturyzacji spółki zależnej Ursus Dystrybucja sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. dot. przyspieszonego postępowania układowego spółki zależnej Ursus Dystrybucja sp. z o.o. (Ursus Dystrybucja), Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji (Emitent) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. Ursus Dystrybucja otrzymał od swojego Nadzorcy Sądowego informację, iż Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (Sąd) wydał w dniu 11 sierpnia 2020 r. postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Ursus Dystrybucja (Postanowienie). Zarząd spółki Ursus Dystrybucja wskazał, że przyjęty układ spełnia wszystkie wymagania, aby został ostatecznie zatwierdzony przez Sąd.

W układzie wyodrębnionych zostało siedem grup wierzycieli zróżnicowanych w oparciu o kwoty należnych im wierzytelności od Ursus Dystrybucja oraz charakter wierzytelności (zabezpieczone/niezabezpieczone/publiczno-prawne), dla których przewidziane zostały odmienne propozycje odnoszące się do zakresu oraz sposobu spłaty poprzez odpowiednio rozłożenie kwoty wierzytelności na raty, umorzenie odsetek oraz zobowiązań, jak również przewidujące dla określonych grup wierzytelności możliwość konwersji zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. Dla wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku Ursus Dystrybucja przewidziano również ewentualność spłaty wierzytelności na warunkach określonych w ewentualnych porozumieniach restrukturyzacyjnych zawartych z poszczególnymi wierzycielami. 

Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu służy zażalenie, a zawarty układ wymaga zatwierdzenia przez Sąd. Prawomocne zatwierdzenie układu oznacza, że zakończy się etap „sądowy” restrukturyzacji i rozpocznie się etap wykonywania układu.   

W ocenie Zarządu Emitenta pozytywny przebieg formalnej restrukturyzacji spółki zależnej może korzystnie wpłynąć na restrukturyzację Emitenta, w tym na realizację jego planu restrukturyzacyjnego, wobec czego Zarząd Emitenta oczekuje, że wpłynie to na poprawę sytuacji całej Grupy Kapitałowej Ursus.

Emitent przypomina również, że zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnim raporcie kwartalnym, sfinalizowanie transakcji związanej z odkupem przez Emitenta od dotychczasowych wspólników pozostałych udziałów w Ursus Dystrybucja i tym samym połączenie Emitenta z Ursus Dystrybucja planowane jest w roku 2020.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.