×

#Raport bieżący 53/2020

Raport bieżący 53/2020             2020-08-20

Temat:
Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. otrzymał od Nadzorcy Sądowego informację, że wydane zostało przez właściwy sąd postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki. Spółka nie otrzymała jeszcze tego postanowienia i tym samym Emitentowi nie są znane argumenty sądu leżące u podstaw wydania powyższego postanowienia.

Ww. nieprawomocne postanowienie, po jego doręczeniu do Spółki, zostanie zaskarżone i zostaną podjęte wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla Emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy Spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 51/2020, Emitent wskazuje, iż jego intencją jest, w miejsce złożenia stanowiska do wniosku złożonego przez Nadzorcę Sądowego o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Emitenta, o którym Emitent informował w przywołanym raporcie bieżącym, przedstawienie stosownego stanowiska oraz argumentacji przemawiającej za kontynuowaniem postępowania restrukturyzacyjnego w ramach zażalenia na wskazane powyżej postanowienie.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.