×

#Raport bieżący 56/2020

Raport bieżący 56/2020             2020-08-27

Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r. w drugim terminie [„ZWZ”] byli:

- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji posiadająca 2.115.000 akcji, z których przysługiwało 2.115.000 głosów, stanowiących 3,27% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 8,77% w trakcie obrad ZWZ;

- POL-MOT HOLDING S.A. w restrukturyzacji posiadająca 16.366.166 akcji, z których przysługiwało 16.366.166 głosów, stanowiących 25,33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 67,89% w trakcie obrad ZWZ;

- REO SP. Z O.O. INWESTYCJE S.K.A. posiadająca 5.618.830 akcji, z których przysługiwało 5.618.830 głosów, stanowiących 8,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 23,31% w trakcie obrad ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 55/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad, natomiast akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r. w pierwszym terminie były ww. podmioty z takim samym udziałem jak podczas obrad ZWZ.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.