×

#Raport bieżący 58/2019

Raport Bieżący 58/2019                         (08.08.2019)

Temat:

Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji oraz odwołanie prokurenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Michała Nidzgorskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji. Pan Michał Nidzgorski pozostał w Spółce na stanowisku Dyrektora Handlu Zagranicznego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta zadecydowała, iż Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji bieżącej, wspólnej kadencji od dnia 8 sierpnia 2019 r. będzie działał w trzyosobowym składzie oraz powołała w skład Zarządu bieżącej wspólnej kadencji Pana Jana Wielgusa powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Pawła Dadej powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Na skutek ww. rezygnacji i podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji od dnia 8 sierpnia 2019 r. jest następujący:

Prezes Zarządu – Pan Arkadiusz Miętkiewicz,

Wiceprezes Zarządu – Pan Jan Wielgus,

Członek Zarządu – Pan Paweł Dadej.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu - Pana Jana Wielgusa.

Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

2017 – obecnie – Wiceprezes Zarządu URSUS BUS S.A.;

2016 - 2019 – Doradca Prezesa Zarządu URSUS S.A. ds. Innowacji i Rozwoju;

2009 - 2016 – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju URSUS S.A.;

2007 - 2008 – Dyrektor Rozwoju POL-MOT Warfama S.A.;

2002 - 2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie;

1990 - 2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie;

1980 - 1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;

1974 - 1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji;

1961 - 1974 – Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Pan Jan Wielgus nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Jan Wielgus nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu - Pana Pawła Dadej.

Menadżer z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i rozwoju firm z branży motoryzacyjnej. Posiada doświadczenie menadżerskie w pracy dla polskich firm i korporacji międzynarodowych. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Lubelską – Wydział Zarządzania. Dodatkowo posiada tytuł MBA.

2018 – 2019 – Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający URSUS BUS S.A.;

2016 - 2018 – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Samochodów Ciężarowych IVECO;

2011 - 2015 – Dyrektor Sprzedaży Carrara – Ford Dealer;

2003 - 2010 – Dyrektor Oddziału Scania Lublin;

2000 - 2003 – Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający Autoniss Sp. z o.o. – Nissan Dealer;

1999 - 2000 – Dyrektor Zarządzający ASD Toyota Lublin;

1995 - 1999 – Kierownik Sprzedaży Żagiel Sp. z o.o. – Skoda Dealer;

1995 - 1995 – Sprzedawca Samochodów Carrara – Dealer Renault;

Pan Paweł Dadej nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Paweł Dadej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W związku ww. zmianami w składzie Zarządu Spółki oraz wystarczającą jego reprezentatywnością, Zarząd w porozumieniu z Panią Agnieszką Wiśniewską, postanowił o odwołaniu jej dotychczasowej prokury z dniem dzisiejszym.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.