×

#Raport bieżący 62/2020

Raport bieżący 62/2020             2020-10-06

Temat:
Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 października 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 6 października 2020 r. Pana Ryszarda Jacyno do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A.
W zw. z podjęciem powyższej uchwały skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek,
Wiceprezes Zarządu – Ryszard Jacyno.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu - Pana Ryszarda Jacyno.

Wykształcenie:

Pan Ryszard Jacyno jest magistrem prawa, ukończył w 1980 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1989 ukończył Studium Menadżerskie w Lozannie, w roku 1991 był stypendystą Bundeskartelamt w Berlinie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 - Mediator sądowy
 • 2017 - 2019 Prezes Zarządu Bioenergia Invest S.A.
 • 2012 - 2015 Doradca Prezesa POL-MOT Holding S.A. ds. Energetyki, Prezes Zarządu Bioenergia Invest S.A.
 • 2010 - 2012 Konsultant ubezpieczeniowy
 • 2009 - 2010 Wiceprezes Zarządu TWIGGER S.A.
 • 2008 - 2009 Konsultant ubezpieczeniowy
 • 2005 - 2008 Prezes Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.
 • Pełnomocnik Zarządu PZU S.A. do spraw Pracowniczego Programu Emerytalnego.
 • 2004 - 2005 Doradca Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A
 • 2001 - 2003 Prezes Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Grupy Elektrim
 • 2000 - 2001 Wiceprezes Zarządu Elektrim S.A.
 • 1999 - 2000 p.o. Prezesa Zarządu Elektrim S.A.
 • 1997 - 2000 Wiceprezes Zarządu Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A
 • 1995 Doradca Prezesa Warta S.A
 • 1992 - 1994 Dyrektor Generalny Ministerstwo Finansów
 • 1991 - 1992 Dyrektor Departamentu Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
 • 1990 - 1991 Dyrektor Generalny Urząd Antymonopolowy
 • 1989 - 1990 Dyrektor Departamentu Ministerstwo Finansów
 • 1983 - 1989 Asystent Instytut Finansów


Inne pełnione funkcje:

 • 1991 - 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A.
 • 1993 - 1994 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A.
 • 1992 - 1994 Członek Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A.


Pan Ryszard Jacyno nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Ryszard Jacyno nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.