×

#Raport bieżący 65/2020

Raport bieżący 65/2020             2020-11-09

Temat:
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2020 z dnia 18 września 2020r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2020 r. powziął informację, że Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy wydał postanowienie, w którym oddalił zażalenie Emitenta na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki.

W związku z powyższym, w dniu 9 listopada 2020r. Emitent zdecydował o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0) i w związku z tym zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania oraz podjął decyzję o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z ww. ustawy.

Podjęta decyzja o wszczęciu uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania Spółki i ma na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.