×

#Raport bieżący 66/2020

Raport bieżący 66/2020             2020-11-17

Temat:
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2020 z dnia 9 listopada 2020r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224 (6114) pod pozycją 63771 ukazało się obwieszczenie o następującej treści:

„OBWIESZCZENIE

W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

zarządu URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście z dnia 09.11.2020 r.

o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu

Zarząd URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19, oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz.814 z późn. zm.) wobec URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście.

I.  Oznaczenie dłużnika

1.  Firma URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013785; NIP: 7392388088; REGON: 510481080,

2.  Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto,

3.  Dłużnika reprezentują: Andrzej Młotek - Prezes Zarządu oraz Ryszard Jacek Jacyno - Wiceprezes Zarządu.

Sposób reprezentacji określono w następujący sposób: w przypadku zarządu wieloosobowego dwuosobowo lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem, dwaj prokurenci łącznie.

II. Oznaczenie nadzorcy układu

URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście w dniu 09.11.2020 r. zawarła z Jakubem Majewskim - doradcą restrukturyzacyjnym, licencja MS nr 1119, umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu.

III. Dzień układowy

Dniem układowym jest 08.11.2020 r.”

Formalne rozpoczęcie uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania Spółki mającego na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.