×

#Raport bieżący 67/2019

Raport Bieżący 67/2019                                             (03.09.2019)

Tytuł:

Podpisanie MoU z Enerkon Solar International Inc

Podstawa prawna:

art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 3 września 2019 r. Emitent oraz URSUS BUS S.A. podpisały z Enerkon Solar International Inc (USA) protokół ustaleń (memorandum of understanding, MoU).

W ramach dokonanych i potwierdzonych pisemnie ustaleń, Strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego podpisania term sheet i zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie URSUS, Enerkon Solar International Inc zainwestuje w pierwszym etapie do 30 000 000 dolarów amerykańskich, z możliwością zwiększenia tej kwoty i obejmie do 49% akcji URSUS BUS S.A. oraz do 7% akcji URSUS S.A.

Prawem regulującym stosunki pomiędzy Stronami w ramach MoU jest prawo angielskie.

Enerkon Solar International Inc jest działającym od 1986 r. amerykańskim funduszem inwestującym m.in. w spółki z potencjałem oraz w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Enerkon Solar International Inc jest notowany na OTC Markets pod oznaczeniem ENKS.PK.