×

#Raport bieżący 68/2019

Raport Bieżący 68/2019                                                         (06.09.2019)

Temat:

Informacja nt. doręczenia postanowienia Sądu dot. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Nawiązując do raportu bieżącego nr 62/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. oraz raportu bieżącego nr 65/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 5 września 2019r. po godzinie 16.00 doręczono Emitentowi postanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki, o którym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym nr 62/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.

Jako przyczyny uzasadniające wydanie postanowienia Sąd wskazał m.in. realizowanie bieżących zobowiązań z opóźnieniem lub ich nieregulowanie oraz implikacje tego stanu rzeczy dla działalności, dużą rotację personalną w składzie Zarządu, co według Sądu wpływa negatywnie na proces restrukturyzacji, fakt, że spółki zależne również borykają się z problemami finansowymi, a także w ocenie Sądu zbyt wolną restrukturyzację kosztową.

Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta wyrażonym w raporcie bieżącym nr 62/2019 popartym co do zasady przez Radę Wierzycieli uchwałą z dnia 29 sierpnia 2019r. (raport bieżący nr 65/2019) Emitent zaskarży otrzymane postanowienie i podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla Emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy Spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.