×

#Raport bieżący 7/2021

Raport bieżący 7/2021             2021-01-14

Temat:
Odpowiedź URSUS S.A. na korespondencję z ARP S.A. dot. umowy pożyczki

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w przedmiocie otrzymania przez Emitenta od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Pożyczki nr OPP/2/2014 i wezwania do zapłaty wierzytelności z tej umowy, Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w zakreślonym przez ARP S.A. terminie na spłatę, Emitent sporządził i nadał odpowiedź na ww. korespondencję. W odpowiedzi Emitent zwrócił się o wydłużenie do dnia 31 marca 2021r. terminu na rozliczenie należności wynikającej z ww. umowy pożyczki, wskazując, że uwzględnienie wniosku Spółki da czas, aby Strony wypracowały najkorzystniejsze, najszybsze i zgodne sposoby spłaty przez URSUS S.A. w restrukturyzacji kwot należnych ARP S.A. na podstawie powołanej na wstępie umowy pożyczki.

Emitent wyraża przekonanie, że podejmowane rokowania przyczynią się do polubownego rozwiązania sprawy, co z kolei przełoży się na zabezpieczenie słusznych interesów pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy Emitenta, a także samego Emitenta w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.