×

#Raport bieżący 81/2019

Raport bieżący 81/2019            2019-10-17                                    

Temat:                                    
Informacja nt. złożonego przez PKO BP wniosku dotyczącego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2019 z dnia 2 października 2019r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 17 października 2019 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 9 października 2019 r. o wstrzymaniu rozpoznania złożonego przez PKO BP uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego Emitenta, tj. do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 16 sierpnia 2019 r. o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego URSUS S.A. Emitentowi nie doręczono jeszcze wniosku PKO BP, po jego otrzymaniu Emitent odniesie się do tego wniosku wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla Emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy Spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji (vide raport bieżący 71/2019 z dnia 20 września 2019r.).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.