×

#Raport bieżący 84/2019

Raport bieżący 84/2019           

Temat:
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 20 września 2019 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29 października 2019 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 21 października 2019 r. o odrzuceniu wniosku z art. 328 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który z ostrożności procesowej został złożony w dniu 20 września 2019 r. wraz zażaleniem na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. Jako podstawę odrzucenia wniosku sąd wskazał, iż wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone.

Podkreślić należy, że ww. rozstrzygnięcie sądu ma jedynie charakter proceduralny i powodowane jest jedynie faktem, iż wobec Emitenta cały czas toczy się przyspieszone postępowanie układowe. Spółka, w ramach trwającego procesu restrukturyzacji, podejmuje nadal wszelkie możliwe działania w celu zabezpieczenia słusznych interesów Emitenta, wierzycieli oraz akcjonariuszy.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.