×

#Raport bieżący 86/2019

Raport bieżący 86/2019

Temat: 
Informacja nt. złożonego przez Getin Noble Bank wniosku dotyczącego Emitenta

Podstawa prawna                                
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29 października 2019 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 14 października 2019 r. o wstrzymaniu rozpoznania złożonego przez Getin Noble Bank S.A. uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego Emitenta.

Emitentowi nie doręczono jeszcze wniosku Getin Noble Bank S.A., po jego otrzymaniu Emitent odniesie się do tego wniosku, wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla Emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy Spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji (vide raport bieżący 71/2019 z dnia 20 września 2019r.).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.