×

#Raport bieżący 9/2020

Raport bieżący 9/2020             2020-01-22

Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki URSUS S.A. informuje, że raporty okresowe w 2020 roku przekazywane będą do publicznej wiadomości w następujących terminach:
I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2019 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2019 – 16 kwietnia 2020 r.
II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2020 roku – 17 września 2020 r.
III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:
a) I kwartał 2020 roku – 28 maja 2020 r.
b) III kwartał 2020 roku – 26 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Jednocześnie Zarząd URSUS S.A. oświadcza, że zgodnie z:

§ 62 ust. 1 ww. Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej URSUS zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe,
§ 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.