×

#Raport bieżący 9/2021

Raport bieżący 9/2021             2021-01-26

Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

I. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2020 oraz JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY oraz JEDNOSTKOWY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2021 roku – 17 września 2021 r.

III. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

a) I kwartał 2021 roku – 28 maja 2021 r.

b) III kwartał 2021 roku – 26 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.