×

#Raport bieżący 91/2019

Raport bieżący 91/2019               (04.11.2019)
 
Temat:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                    
Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 listopada 2019 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Marcina Witkowskiego na Członka Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji bieżącej wspólnej kadencji.
Po rezygnacji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 79/2019 z dnia 11.10.2019 oraz powołaniu dokonanym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 listopada 2019 r. skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Andrzej Zarajczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Henryk Goryszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Zbigniew Janas - Członek Rady Nadzorczej
4. Zbigniew Nita – Członek Rady Nadzorczej,
5. Marcin Witkowski - Członek Rady Nadzorczej.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej– Pana Marcina Witkowskiego.
Pan Marcin Witkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia prawnicze w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku prawo. Posiada także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Przebieg pracy zawodowej Pana Marcina Witkowskiego:
2019 – obecnie - Witkowski Staniszewski Lenkiewicz Kancelaria Adwokacka sp.p., Warszawa – Partner
2011 – obecnie - Witkowski Krzemień Adwokaci sp.p., Warszawa - Partner
2011  – 2013 - PKS Nowa Sól sp. z o.o. - Członek rady nadzorczej
2009  – 2011 - Marcin Witkowski Kancelaria Adwokacka, Warszawa – Właściciel
2005 – 2009 - A. Czepkowska Kancelaria Adwokacka, Warszawa – Aplikant

Pan Marcin Witkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.