×

#Raport bieżący 92/2019

Raport bieżący nr 92/2019                                (07.11.2019)

Temat:
Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7 listopada 2019 r. Pana dr Ryszarda Matkowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji. W okresie do powołania Prezesa Zarządu URSUS S.A. Pan Ryszard Matkowski będzie pełnił obowiązki (P.O.) Prezesa Zarządu Spółki.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 7 listopada 2018 r. przedstawia się następująco:

Wiceprezes Zarządu – Pan Ryszard Matkowski,

Wiceprezes Zarządu – Pan Jan Wielgus,

Członek Zarządu – Pan Paweł Dadej.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu.

Pan Ryszard Matkowski dr nauk ekonomicznych – specjalizacja: Zarządzanie Procesami Społeczno-Ekonomicznymi. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW o specjalności Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości – w Warszawie na kierunku: finanse i bankowość.

Przebieg pracy zawodowej Pana dr Ryszarda Matkowskiego:

2010 – obecnie – Prezes Zarządu Rich Management & Consulting sp. z o.o.

2007 – obecnie – Doradca  w zakresie finansów i zarządzania różnych podmiotów gospodarczych

2003 – 2007  –  Prezes Zarządu i Prezydent JW Construction Holding SA.                    

2001 – 2003  –  Wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa I Rozwoju Miast,

1999 – 2006 –   Adiunkt, kierownik Studium Podyplomowego „Doradca w Inwestycjach Rzeczowych” w Szkole Głównej Handlowej

1981 – 2001  –  m.in. Dyrektor PTSB Transbud - Przemyśl, Prezes Agencji Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego "CONSULTANT”, Dyrektor Oddziału Banku Śląskiego SA, Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A., Prezes Zarządu Agro-Universal sp. z o.o., kierownik Zespołu Organizacji Administracji w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego w Przemyślu.

Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in.:  Energopol Południe SA, Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie Przewodniczący Komitetu Audytu RN JW. Construction Holding SA.

Specjalizacja zawodowa: rachunkowość zarządcza i controling, ocena efektywności inwestycji, organizacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym, restrukturyzacja przedsiębiorstw, organizacja i zarządzania podmiotami gospodarczymi szeroko rozumiany rynek nieruchomości, metody finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania inwestycji w nieruchomości, inwestycje deweloperskie.  Autor wielu publikacji w zakresie inwestycji w nieruchomości, rynku nieruchomości, rachunkowości.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pan dr Ryszard Matkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera Ursus i otrzymuj regularnie wiadomości ze świata rolnictwa, ogrodnictwa i transportu. Najświeższe informacje na wszystkie interesujące Cię tematy: ciągniki rolnicze, specjalistyczny sprzęt i maszyny, newsy branżowe, nowości produktowe i oferty współpracy.